Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de febrero de 2020

8M 2020

‘Que no et prenguen el temps’: Campanya informativa

  CCOO ha engegat una campanya informativa sobre la nova regulació que obliga les empreses a establir un sistema objectiu, fiable i accessible per a registrar la jornada laboral diària realitzada per cada treballador o treballadora. Aquesta mesura, una reivindicació històrica de CCOO, representa un benefici per als treballadors i les treballadores perquè cobraran les hores extres que fins ara no es registren ni es paguen.

  04/06/2019.
  Campanya sobre el registre horari 'Que no et prenguen el temps'.

  Campanya sobre el registre horari 'Que no et prenguen el temps'.

  CCOO inicia una campanya d'informació sobre el registre de la jornada laboral diària realitzada per cada treballador i treballadora. La mesura representarà un increment de cotitzacions a la Seguretat Social, que tindrà repercussions en les prestacions futures (atur, pensió de jubilació, etcètera), i en l’augment necessari de les possibilitats per a conciliar i respectar el temps de descans necessari per a protegir la nostra salut.

  La campanya respon a les preguntes següents:

  Què és el registre de jornada?

  És un document que ha d'incloure diàriament l'hora d'inici i de finalització de la jornada laboral de cada treballador o treballadora de l'empresa.

  Per a què serveix el registre de la jornada?

  Per registrar la jornada realment realitzada per treballadors i treballadores en l'empresa, controlar els excessos de jornada i les hores extres no declarades.

  Com s'aplica en cada empresa?

  La manera d'aplicació no es concreta en el Decret, però s’hi diu que ha de ser negociada amb els representants dels treballadors (conveni, acord d'empresa) o, si no n’hi ha, mitjançant decisió de l'empresari comunicada a la representació de treballadors i treballadores.

  Quines eines es poden utilitzar per al registre de jornada?

  Les empreses poden optar per un sistema manual, informàtic, a través d’Apps de telèfons mòbils, mitjançant empremta dactilar o altres sistemes (amb respecte a la protecció de dades). Des d'Inspecció de Treball han assenyalat que, en cap cas, valen com a registre els quadrants horaris.

  I les persones autònomes i l'alta direcció, ha de registrar l'horari?

  La norma els exclou de registrar la jornada, si bé si un autònom o autònoma té treballadors o treballadores al seu càrrec, aquests i aquestes han de registrar la jornada.

  Què passa amb les ETT?

  Els treballadors i les treballadores els contractes de les quals estan formalitzats a través d'una ETT també tenen l'obligació de signar el registre.

  I en casos de viatge o teletreball?

  L'empresa ha de trobar la manera que les plantilles puguen registrar la seua jornada a distància.

  S'han de registrar les pauses?

  Davant la dificultat de regular amb detall la gran varietat de situacions, la manera lògica és determinar aquest tipus de registres mitjançant la negociació amb la representació dels treballadors.

  Qui i per quant de temps pot consultar els registres de jornada?

  Els registres de jornada han de ser conservats per les empreses durant quatre anys a la disposició dels treballadors i de les treballadores, els seus representants legals, la Inspecció de Treball i la Seguretat Social. En cas de no tenir registre l'empresa pot ser sancionada amb multes d'entre 626 i 6.250 euros, d’acord amb la dimensió del negoci o de la plantilla. Els treballadors i les treballadores poden complir el seu horari i percebre més salari per hores extres.

  Com afecta als treballadors a les treballadores?

  És més fàcil complir amb el temps de treball arreplegat en els seus contractes, i en cas d'extensions de jornada es veun registrades i, per tant, reflectides en el seu salari. El control horari ajuda a un compliment dels temps de descans: segons l'Estatut dels treballadors és obligatori que entre el final d'una jornada i el principi de la següent transcórreguen com a mínim 12 hores.

  Com beneficia a la Seguretat Social?

  Les hores extres aflorades també incrementen les cotitzacions a la Seguretat Social. Es realitzen 5,7 milions d'hores extra a la setmana, de les quals més de 2,6 milions no són cobrades ni cotitzades.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.