Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de febrero de 2020

8M 2020

Propostes de CCOO PV davant les eleccions autonòmiques

  El sindicat ha realitzat un procés participatiu amb la seua afiliació i amb les seues estructures internes en el qual ha sotmés a consulta una sèrie de línies d'acció per presentar als partits polítics davant les pròximes eleccions del 28 d'abril. El resultat ha sigut un document amb 48 mesures i l'establiment d'aquelles matèries que consideren prioritàries. CCOO PV fa una crida a votar en les eleccions i a fer-ho per aquelles opcions que assumisquen les nostres reivindicacions.

  08/04/2019.
  Propostes eleccions 28A

  Propostes eleccions 28A

  Ocupació digna i de qualitat

  Perquè una societat siga justa ha de posar en el centre de les seues polítiques la creació d'ocupació, tan pública com privada, digna i de qualitat. Així mateix és necessari que es combata la precarietat i que es garantisca la igualtat d'oportunitats, especialment dels col·lectius més vulnerables, com les persones migrants, amb discapacitat, joves i majors en l'atur de llarga durada o amb baixa qualificació que han perdut la seua ocupació. Ha d'atallar les diverses bretxes i violències que pateixen les dones, mitjançant polítiques eficaces en matèria laboral, de lluita contra la discriminació, de foment de la corresponsabilitat i de prevenció dels diferents tipus d'assetjament.

  Han d'impulsar-se polítiques actives d'ocupació per a millorar l’ocupabilitat, polítiques que han de ser avaluades de manera contínua i readaptades d'acord amb l'evolució de cadascun dels mercats locals de treball que hi ha al País Valencià, així com els pactes territorials d'ocupació, per ser l'àmbit més proper a la ciutadania.

  Així mateix, proposem la creació d'un observatori del treball decent per a lluitar, entre altres, contra l'economia submergida. Reclamem una major vigilància de la protecció de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals, la creació de la figura del delegat/ada territorial de prevenció, actuacions específiques per a les empreses que superen les taxes de sinistralitat, la cobertura de les vacants en l’INVASSAT i major coordinació entre l'autoritat laboral i la Inspecció de Treball, que s'ha de reforçar urgentment amb més recursos.

  Altra manera de créixer i de treballar

  La consecució d'un treball decent no serà possible si no impulsem polítiques a mitjà termini que aprofundisquen en un canvi de model econòmic i productiu. Unes transformacions que passen per una nova cultura empresarial assentada sobre un major grau de responsabilitat social, l'augment de la grandària econòmica de les nostres unitats productives, una major despesa en R+D+i i una organització del treball més oberta a la participació activa dels treballadors i de les treballadores, que introduïsca la democràcia econòmica en les empreses.

  Contribuirà a ocupacions de major valor afegit, el desenvolupament del Pla estratègic per la indústria valenciana fins a aconseguir un pacte per la indústria, el foment d'activitats industrials implicades en el territori o el suport a la transició digital de les PIMES, i garantirà la seguretat industrial de les empreses. Hem de preparar-nos per als canvis que estan comportant la digitalització i la robotització, mitjançant actuacions d'orientació professional, la formació contínua, el desenvolupament del Pla valencià de formació professional i l'adaptació de la formació universitària als nous perfils laborals.

  El creixement econòmic ha de produir-se dins d'un marc de vertebració i d'ordenació del territori sobre la base de la sostenibilitat mediambiental i la cohesió, amb una garantia en la prestació de serveis i més inversió a les comarques de l'interior. Fa falta una gestió sostenible dels recursos naturals, la millora de la xarxa pública de transports, un canvi en el mix energètic a favor de les energies renovables i de reducció de la intensitat energètica de la nostra economia.

  Serveis de qualitat i universals amb un finançament just

  Cal enfortir i ampliar la cobertura dels serveis públics, i revertir gradualment els de gestió privada, com és el cas de l'Hospital de Dénia. És necessari desenvolupar una agenda de polítiques públiques amb l'objectiu de reduir les desigualtats socials i l'exclusió.

  La solució davant la situació provocada per tants anys d’infrafinançament i inversions insuficients, passa per augmentar els ingressos públics (recuperació d'impostos progressius, disminució de les bonificacions, lluita contra el frau i l’elusió fiscal) i per aconseguir un nou model de finançament autonòmic i d'inversions que ens faça superar el dèficit acumulat.

  En la legislatura següent han de desenvolupar-se importants acords i lleis aprovades com la de serveis socials, la renda valenciana d'inclusió, la de foment de la responsabilitat social amb la introducció de les clàusules laborals en la contractació pública o el Pacte valencià de violència de gènere i masclista.

  L’eficàcia del diàleg social

  Tot això ha de dur-se a terme, reforçant totes les formes de diàleg i concertació. Per això, juntament amb l'impuls de la Mesa del Diàleg Social, es requereix enfortir organismes com el CES CV i el Consell Tripartit de Relacions Laborals, dotant-los d'un finançament suficient. També una major participació en la determinació i el control dels estímuls econòmics destinats a la indústria i a la innovació. Respecte a la solució de conflictes, és necessari millorar la capacitat de resposta del TAL i reforçar l'autonomia de les parts, incorporant la intervenció en els conflictes individuals.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.