Comisiones Obreras del País Valenciano | 17 de enero de 2020

Defensa la teua postura

Cal avaluar els riscos psicosocials en un marc de prevenció que preveja els desequilibris per gènere

  La seu de CCOO PV ha acollit una jornada organitzada per la Secretaria d’Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO PV, emmarcada en l'Estratègia valenciana de salut i benestar laboral i focalitzada en un aspecte tan important com la prevenció i detecció davant situacions d'assetjament laboral.

  28/11/2018.
  Virginia Soriano, Juan José Camino, Juan Sánchez, Cloti Iborra y Dani Patiño

  Virginia Soriano, Juan José Camino, Juan Sánchez, Cloti Iborra y Dani Patiño

  Com totes les jornades i accions previstes en la campanya #DefensaLaTeuaPostura, la jornada ha tractat la prevenció i intervenció des d'una perspectiva de gènere. Per tal de tractar el tema des d'una visió integral, la jornada ha tingut la presència de representants de les institucions més autoritzades en matèria de prevenció de riscos laborals: INVASSAT i ITSS. Per part del sindicat, s’ha aportat l'extensa experiència del nostre Gabinet Tècnic de Salut Laboral:

  El secretari d’Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient, Daniel Patiño, va introduir la jornada especificant que “dins de l'assetjament laboral, una de les manifestacions més patents de la desigualtat real que hi ha encara en la nostra societat és la presència de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe en l'entorn laboral, el qual atempta contra un nombre significatiu de drets fonamentals bàsics de la persona: la llibertat, la intimitat i la dignitat, la no discriminació per raó de sexe, la seguretat, la salut i la integritat física i moral.

  La secretària de Dona, Polítiques LGTBI i Institucional, Cloti Iborra, presentà els ponents de la jornada i va instar els sindicalistes i les sindicalistes assistents a prendre consciència del paper clau de l’acció sindical en la lluita contra les violències masclistes en l'àmbit laboral.

  Juana Sánchez de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball INVASSAT, va explicar el funcionament de les URC (unitats de resolució de conflictes) especificant el sector de l’educació, i les particularitats derivades de la intervenció de treballadors i treballadores, caps i entorn escolar.

  Sánchez va apuntar la falta de mitjans per a atallar algunes conductes que deriven en situacions de violència i assetjament. La ponent va afirmar que "els psicosocials són els riscos emergents, els quals ens ocuparan més a tots els agents implicats, serveis de prevenció, mútues, etc.” Al seu parer, la mesura per excel·lència hauria de ser una mediació immediata, i una intervenció adequada al conflicte.

  Juan José Camino, des de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, va descriure el marc normatiu i les situacions a les quals enfronten quan es presenta una denúncia davant l'organisme autònom que poguera ser considerada una situació d'assetjament.

  “Hi ha una clara evidència entre l'assetjament a les dones i homes, encara si es parteix de situacions similars, els agents estressors i assetjadors són molt més pronunciats i més violents en l'assetjament del que és víctima una dona, per la qual cosa la formació en matèria de gènere, en qualsevol aspecte de la relació laboral, inclòs l'assetjament, és necessari per a abordar amb majors garanties la defensa de les víctimes” va concloure.

  Finalment, Camino va lamentar la dificultat probatòria, sense perjudici d'experiències molt interessants i fructíferes que han derivat en aquesta protecció. "Perquè la violència de gènere, especialment de tipus sexual i moral no campe a plaer en l'entorn laboral, cal exigir responsabilitats a qui l'exerceix, i a qui la tolera o no intervé per evitar assetjaments que destrueixen persones".

  Virginia Soriano, del Gabinet de Salut Laboral de CCOO PV, es va centrar en l'obligatorietat de l'avaluació dels riscos psicosocials, integrada en un marc de prevenció, i en la qual es pose l'accent principalment en els desequilibris per gènere. El focus ha de ser les persones que integren el col·lectiu més feble (generalment, a causa de les dobles jornades, les dobles escales i costums vetusts de la societat) conformat molt majoritàriament per dones.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.