Comisiones Obreras del País Valenciano | 26 febrero 2024.

La discriminació a la feina ens danya a totes

  Divendres 28 d’abril es commemora el Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball. Amb l'objectiu de denunciar les causes que traven la prevenció i per recordar les persones que han mort o han perdut la salut mentre es guanyaven la vida, el sindicat ha organitzat les següents assemblees a les seues seus: 25 Alacant 10h, 26 Elx 9h, 27 València 10.30h, 28 Castelló 11.30h.

  11/04/2017.
  Assemblees 28Abril

  Assemblees 28Abril

  CCOO tornarà a denunciar que a discriminació a la feina fa perillar la salut i la seguretat de totes les persones treballadores, el sindicat renovarà públicament el compromís de lluitar cada dia contra la precarietat, la desigualtat i les injustes condicions de treball que hi ha darrere dels accidents i de les malalties d’origen laboral com ara que:

  - La sinistralitat laboral a Espanya no ha deixat d’incrementar-se des de l’aprovació de la reforma laboral, amb una preocupant incidència de sinistralitat laboral mortal entre les persones grans.

  - Els danys a la salut derivats de l’activitat laboral s’han incrementat perquè han augmentat la precarietat i la intensificació del treball, i per la debilitat del sistema preventiu espanyol.

  - L’increment de la precarietat té el seu origen en la debilitació de la negociació col·lectiva i en la pèrdua de drets.

  - Les dones tenen més probabilitat de patir una malaltia laboral, ser jove significa tenir més risc de patir un accident laboral i les persones amb discapacitat tenen més riscos de patir assetjament a la feina.

  - La desesperació en la recerca d’una feina o la por de perdre-la desvia l’atenció de les condicions de treball i aplana el camí per a les desigualtats.

  - L’economia submergida oculta els danys per a la salut i augmenta especialment la vulnerabilitat de les persones migrants.

  Per a millorar la prevenció de riscos i reduir els danys a la salut produïts pel treball és necessari posar fi a les desigualtats, i per assolir aquest objectiu proposem:

  - Derogar les normes que han impedit que tots els col·lectius tinguen el mateix grau de protecció de la seua salut, en particular les reformes laborals, que han estés la precarietat, i instal·lat la por de perdre la feina.

  - Revertir la reforma del marc jurídic de les mútues, que va significar una retallada en els drets de treballadores i treballadors, i que només ha servit perquè aquestes envaïren competències dels serveis públics.

  - Intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció, dotant amb els suficients mitjans econòmics i humans els organismes tècnics com l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en Treball o els instituts autonòmics.

  - Reforçar els mecanismes de control del compliment de la legislació en matèria d’igualtat a les empreses, i de lluita contra el frau laboral i l’economia submergida.

  - Desenvolupar l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2015-2020, fent especial èmfasi en totes les qüestions relacionades amb les malalties d’origen laboral.

  - Recuperar, en el marc de l’empresa, les inversions en prevenció i la centralitat de la negociació col·lectiva en les relacions laborals.

  - Establir la figura del delegat o delegada de prevenció territorial o sectorial, ja que a Espanya hi ha més d’un milió d’empreses amb menys de 6 treballadors o treballadores, en les quals treballen 2 milions de persones que no tenen dret a triar un delegat o delegada de personal.