Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

La teua quota ens permet oferir-te informació i assessorament laboral, serveis jurídics, formació per a l’ocupació, locals d’atenció, entre molts altres aspectes. En sentit ampli, gràcies a la teua quota podem continuar defenent els drets laborals i socials, negociar els convenis col·lectius perquè siguen beneficiosos per als treballadors i les treballadores i orientar les persones més vulnerables..

El Pla integral de quotes per 2024 és el següent:

Quota general ordinària: 15 euros mensuals. Per a persones amb ingressos anuals superiors a 24.000 euros.

Quota general reduïda: 13,60 euros mensuals. Per a persones amb ingressos anuals entre 16.000 i 24.000 euros.

Quota especial: 8,55 euros mensuals. Per a persones amb ingressos anuals entre 8.000 i 16.000 euros. 

Quota superreduïda: 4,80 euros al mes. Per a persones amb ingressos anuals inferiors a 8.000 euros. 

Quota pensionistes: Per a les persones pensionistes, la quota màxima serà d'11 euros.