Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

DRETS DE L’AFILIACIÓ

Participació_ En les activitats de l’organització en l'àmbit que pertoque (secció sindical, federació regional, unió intercomarcal), així com en assemblees, grups d’acció o a través de les noves tecnologies. Des de la llibertat d’expressió i amb la possibilitat de manifestar opinions diferenciades o crítiques sobre posicionaments o decisions preses.

Elecció_ Pots presentar-te per a formar part dels òrgans de decisió de què s’ha dotat el sindicat o triar altres membres que s’hi hagen presentat.

Assessorament_ Per tenir una protecció laboral i conéixer els teus drets pots consultar allò que necessites saber sobre el conveni, el teu contracte, la liquidació...

Atenció jurídica_ Quan necessites assistència lletrada, tenim un gabinet amb grans professionals especialitzats. En la nostra carta d’honoraris podràs consultar les tarifes d’acord amb el temps d’afiliació.

Formació_ Sindical, si t’han triat per a representar els teus companys i les teues companyes o bé, per a l’ocupació. Oferim també cursos específics amb preus més reduïts.

Descomptes_ Hem establit contractes de col•laboració amb empreses, professionals i comerços que ens permeten tenir importants avantatges en serveis molt diversos.

Assegurances_ A partir d’un any d’afiliació a CCOO, tenim dret a una pòlissa gratuïta de 9.000 € en cas de mort per accident. Així mateix, disposem de condicions especials per contractar tot tipus d’assegurances amb Atlantis.

Informació_ Tens dret a conéixer l’activitat sindical, les decisions preses en els òrgans, la situació financera de l’organització i, fins i tot, requerir aquella que siga del teu interés. Al seu torn, ens comprometem a mantenir una total confidencialitat de les dades.

DEURES DE L’AFILIACIÓ

Complir les decisions democràticament adoptades pels òrgans, així com els Estatuts i altres reglaments interns.

Fer un bon ús dels drets sindicals.

Pagar periòdicament la quota pel manteniment de l’organització.