Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Raons per afiliar-te a CCOO PV

Per la protecció als treballadors i les treballadores:
Perquè la direcció de la teua empresa i les organitzacions patronals no imposen els seus interessos i decisions.

Per millorar els teus drets:
El sindicat és necessari per aconseguir millors condicions de treball, millors salaris i nous drets, a través de la negociació dels convenis col·lectius i de la interlocució amb l’Administració central i autonòmica.

Per garantir l’estat del benestar:
CCOO PV és una garantia perquè es mantinga i millore el sistema de protecció social (les pensions, la protecció a la desocupació, l’atenció a la dependència) i els serveis públics.

Perquè comptes amb els millors serveis:
CCOO PV disposa dels millors serveis d’assessorament laboral, jurídic i tècnic, que posa al teu abast com afiliat i afiliada.

Per la força de la representació:
CCOO PV deu la seua independència i força als afiliats i a les afiliades. Aquest suport garanteix la nostra representativitat i la nostra capacitat de negociació i reivindicació. Som el primer sindicat del País Valencià i d’Espanya en afiliació, representativitat i presència en les empreses.

Per la formació:
CCOO PV facilita que tingues accés a la formació professional, decisiva per a trobar o millorar l’ocupació.

Pels avantatges:
Com a afiliat o afiliada, CCOO PV posa a la teua disposició diversos serveis en àmbits com ara les assegurances o els descomptes en comerços i en activitats de temps lliure.