Comisiones Obreras del País Valenciano | 23 julio 2024.

Formació per a l´ocupació

En CCOO ens sentim molt compromesos amb la formació i l'orientació professional,perquè entenem que és una via fonamental per al desenvolupament de les persones i la seua qualificació. La formació per a l’ocupació:

 • és un dret individual (reconegut per la legislació)
 • al llarg de la vida laboral (ja no només quan n’és jove)
 • és matèria de negociació col·lectiva (què, qui, quan, per què)
 • és gratuïta (pagada per tots i totes)
 • ajuda a anticipar i avançar (itineraris formatius)
 • millora les expectatives personals i professionals
 • millora la teua capacitat contractual

La Formació Professional per a l’Ocupació està desenvolupada per la llei 30/2015 de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

Modalitats de formació professional per a l'ocupació dirigides a donar resposta immediata a les diferents necessitats individuals i del sistema productiu:

 • La formació programada per les empreses, per als seus treballadors i treballadores.
 • L'oferta formativa per a treballadors i treballadores ocupades, constituïda pels programes de formació sectorials (cursos de matèries i competències pròpies dels àmbits sectorials als quals es dirigeix) i els programes de formació transversals (cursos que responen a matèries transversals a tots els sectors d'activitat), així com els programes de qualificació i reconeixement professional.
 • L'oferta formativa per a treballadors i treballadores aturades, que inclou els programes de formació dirigits a cobrir les necessitats detectades pels serveis públics d'ocupació, els programes específics de formació i els programes formatius amb compromisos de contractació.
 • Altres iniciatives de formació professional per a l'ocupació, relatives als permisos individuals de formació, la formació en alternança amb l'ocupació, la formació dels empleats públics i la formació no finançada amb fons públics desenvolupada per centres i entitats d'iniciativa privada destinada a l'obtenció de certificats de professionalita

CCOO PV compta amb la seua fundació FOREM PV (Fundació Formació i Ocupació del País Valencià).