Comisiones Obreras del País Valenciano | 14 de octubre de 2019

7 octubre

CCOO exigeix acabar amb un sistema obsolet de qualificació i classificació professional sanitària

  • No hi ha hagut canvis sobre aquest tema des de fa 15 anys i el sindicat creu necessari el reconeixement de la capacitació real de les plantilles i que s'enquadren les titulacions en el nivell de qualificació que els correspon

17/09/2019.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO PV (FSS CCOO PV) ha decidit intensificar la seua campanya de pressió per a tractar que s'aplique la seua proposta global en matèria de classificació i qualificació dels grups professionals del sistema nacional de salut (SNS).

Es tracta d'una exigència històrica que implica tant a la Conselleria de Sanitat, a la qual es reclama un procés de reclassificació, revisió de funcions i ràtios de personal; i a l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL), al qual s'exigeix una revisió de qualificacions que reconega la capacitació real i l’enquadrament de les titulacions en el nivell de qualificació que els correspon, en conseqüència amb els avanços que s'han produït en el sector sanitari.

Tot això s'ha tractat en una Assemblea amb delegats dirigida pel secretari general de l’FSS CCOO, Antonio Cabrera, el responsable de Formació, Carles Diéguez, i la secretària general de l’FSS CCOO PV, Rosa Atiénzar.

Malgrat les destacades mobilitzacions de l'any 2006, des del Govern central no hi ha hagut canvis significatius quant a una revisió de qualificació, que sens dubte ha quedat obsoleta, com també succeeix amb l'estructura actual de grups professionals.

Aquesta estructura està determinada per la pervivència de la disposició transitòria tercera de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), norma que el sindicat veu necessari culminar per “obsoleta” i per estar actuant com a “tap per a la necessària i justa reclassificació de la plantilla de la Conselleria de Sanitat”.

Per a CCOO, doncs, la negociació ha de fer-se en dos escenaris. Davant els diferents ministeris implicats (Sanitat, Educació i Política Territorial i Funció Pública), per a la culminació de la transitòria tercera de l’EBEP i iniciar una revisió de les qualificacions; però també davant la Conselleria de Sanitat per a la revisió i l’actualització de les funcions i l'establiment de ràtios de personal, mitjançant el desenvolupament del Pla d'ordenació de recursos humans.

L’FSS CCOO PV, amb la nova Conselleria de Sanitat ja a ple rendiment, després de tots els nomenaments, exigirà l'obertura d'un procés negociador perquè, de manera planificada, es duga a terme la reestructuració necessària que el sistema sanitari i els seus professionals necessiten i mereixen.

Quant al Ministeri de Sanitat, la provisionalitat per la falta d'acord per a formar Govern dificulta qualsevol avanç; però el sindicat ha anunciat que lluitarà per aconseguir que s'apliquen totes les seues propostes.

Concreció de propostes:

1. Culminació de la disposició transitòria 3a.

2. Aplicació directa de l'art. 76 de l’EBEP amb la modificació del grup A, amb 3 subgrups en relació als crèdits ECTS.

3. Incloure en l’EBEP la validesa dels certificats de professionalitat per a l'adscripció a un grup professional.

4. Unificació progressiva del grup auxiliar administratiu en grup administratiu i aplicació de l'article 34 de l’EM sobre promoció interna.

5. Assignació de nivell de qualificació a totes les categories professionals.

6. Creació o reforma de noves titulacions de formació professional sanitària. Desenvolupament ple de les competències d'infermeria que la situe en un nivell major de qualificació.

7. Canviar l'especialitat d'infermeria medicoquirúrgica per dues especialitats: infermeria crítica i d'urgències i infermeria de cures pal·liatives i infeccioses.

8. Resoldre urgentment l'avaluació de la prova excepcional d'infermeria familiar i comunitària.

9. Desenvolupar les àrees de capacitació específica per al personal facultatiu. Urgències i emergències ha de ser una especialitat mèdica.

10. Definir les retribucions de professionals que participen en processos de formació d'una àrea de capacitació específica i especialitats d'infermeria.

11. Establir un desenvolupament de competències de fisioterapeutes a través de les àrees de capacitació específica següents: cardiorespiratòria, neurològica, aparell locomotor, comunitària.

12. Resoldre de manera immediata el buit deixat per l'anul·lació del Reial decret sobre troncalitat.

13. Incloure els treballadors i les treballadores socials com a categoria sanitària, i per tant, inclosa en la Llei d'ordenació de professions sanitàries.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.