Comisiones Obreras del País Valenciano | 16 de diciembre de 2019

Defensa la teua postura

Inspecció de Treball insta a À Punt a complir les normes d'horaris, de plusos, de retribucions i de menjador

  La Secció Sindical de CCOO en À Punt realitzarà un seguiment d'aquestes qüestions per confirmar el seu compliment. En la trobada amb la Inspecció de Treball, els representants sindicals van plantejar la necessitat i urgència de tenir un conveni col·lectiu per al grup d'empresa, sense descartar la possibilitat d'arribar a acords parcials previs en matèries com ara jornada i complements.

  28/11/2018.
  àpunt media

  àpunt media

  Respecte a jornades i descansos, l'empresa ha sigut instada a respectar els descansos de 12 hores entre jornades, els descansos setmanals i la jornada màxima de 9 hores després de constatació que es realitzen jornades de 12 hores.

  Inspecció ha confirmat que la jornada realitzada per la major part del personal d’À Punt està per sobre de l'establit en l'acord, davant la qual cosa CCOO ha recomanat al personal portar el seu propi registre de jornada realitzada.

  L'empresa haurà d'assegurar que tot el personal disposa, amb un mínim de 15 dies d'antelació, del quadrant amb els descansos i les jornades a realitzar. Cada persona empleada ha de disposar del resum mensual de la jornada realitzada, amb expressió de les hores extres realitzades.

  S'haurà de realitzar el registre diari de jornada, per poder computar les hores extres realitzades de manera clara i s'hauran de compensar les hores extraordinàries, en el termini màxim de 4 mesos des de la seua realització.

  Abans de finalització d'any, Personal haurà d'establir quina jornada, i si s’escau quines vacances, ha de recuperar cada persona. Davant la demanda de la representació sindical, l'empresa va iniciar una recollida de dades de jornada realitzada per cada persona empleada, que asseguren haver traslladat a cada departament, perquè puguen ser contrastats.

  A efecte de còmput de jornada i després d'un ampli debat, la Inspecció va explicar que “les hores festives, dins de la planella normal horària, es compensen amb el plus de festivitat”. És a dir, “solament les hores extraordinàries requerides fora de la planella, són compensables”, per 2 hores si són realitzades en horari nocturn i 2’5 hores si són realitzades en diumenge o festiu.

  Respecte a la normativa de menjadors, a sol·licitud de la part social, Inspecció confirma que “els centres de treball de més de 50 persones empleades han de disposar d’un menjador amb servei de menjar, i aquest no és substituïble per màquines de vending”.

  Respecte als plusos per treball en horari nocturn, es va explicar que han de ser pagades totes les hores realitzades i no a partir de la tercera. El concepte de treballador nocturn afecta jornades màximes, descans entre jornades, vigilància de la salut, etc. sense perjudici del pagament dels plusos.

  Respecte a la diferència salarial del personal tècnic de la CVMC i SAMC, la mateixa Inspecció va recomanar la reclamació de les diferències salarials. Atés que fins a febrer de 2019, no es compleix el termini d'un any per a ningú i per tant no hi ha pèrdua de drets, CCOO està preparant el procediment amb la intenció de fer-ho de manera col·lectiva.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.