Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de junio de 2019

CAMPANYA SMI

Devolució de l'IRPF

  El Ministeri d'Hisenda fa públic en la seua web el procediment que l'Agència Tributària ha engegat per donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018, que fixa com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la renda de les persones físiques. CCOO PV ha editat un full informatiu amb les principals instruccions.

  05/12/2018.
  Maternitat

  Maternitat

  La principal novetat que ha incorporat l'Agència Tributària és que, com hem interpretat des del principi des de CCOO, assumeixen que la doctrina de la Sentència és també aplicable a les prestacions de paternitat, per la qual cosa també aquestes poden reclamar-se en l’esmentat procediment. La mesura afectarà 1.086.000 dones i homes i l'import de la devolució aconseguirà els 1.200 milions d'euros.

  INSTRUCCIONS PUBLICADES PER L’AEAT

  Terminis de reclamació de les prestacions de maternitat i paternitat:

  Les prestacions percebudes o que es perceben durant l'any 2018, s’han de regularitzar en la pròxima campanya de renda, de manera que els contribuents solament han de confeccionar i presentar les seues declaracions utilitzant les dades fiscals que se'ls oferisquen.

  El programa d'ajuda Renda WEB oferirà les dades fiscals incorporant-hi aquestes prestacions com a rendes exemptes i les retencions suportades com a plenament deduïbles.

  Les prestacions percebudes durant els anys 2016 i 2017, poden sol·licitar la seua regularització a partir del mes de gener de 2019 des de la pàgina web de l'Agència Tributària. En els casos en què les prestacions es perceberen en més d'un any, han de sol·licitar la rectificació de la declaració d'IRPF de cada any.

  Les prestacions percebudes durant els anys 2014 i 2015, poden sol·licitar la seua regularització des d'aquesta mateixa vesprada a través de la pàgina web de l'Agència Tributària, www.agenciatributaria.es, on s'ha habilitat un espai web específic, en el qual la persona perceptora de la prestació ha d'indicar en quins d'aqueixos anys ha percebut la prestació i un número de compte bancari de la seua titularitat, on es pagarà la devolució que procedisca.

  No és necessari adjuntar a la sol·licitud un certificat de la Seguretat Social acreditatiu de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes, ja que en cada cas l’AEAT recapta directament de la Seguretat Social tota la informació necessària per a la resolució del procediment.

  El formulari pot presentar-se a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària utilitzant el sistema RENØ (número de referència per a serveis de renda), Cl@ve PIN o certificat electrònic.

  El número de referència (RENØ) pot sol·licitar-se en el portal de l’AEAT en Internet indicant-hi les dades següents:

  - Número de DNI i la seua data de validesa.

  - Casella 450 de la declaració de la renda de 2016 o els últims cinc dígits d'algun compte bancari en el qual l'interessat figure com a titular, si no va presentar declaració de la renda de 2016.

  Alternativament, pot utilitzar-se el formulari en paper per a la seua presentació en qualsevol de les oficines de registre de l’AEAT, si bé no és vàlid l'ús d'aquest formulari per a fer constar dades no previstes en aquest, ja que no resulta possible el tractament informatitzat d'aqueixes dades addicionals. En aqueix supòsit s’ha de substituir l'ús d'aquest formulari per un escrit en el qual es descriguen detalladament les circumstàncies concurrents, acompanyat, si s’escau, de la corresponent documentació.

  L'Agència Tributària ha informat també que, en relació a les sol·licituds prèviament presentades que es troben pendents de resolució d'un recurs o de reclamació, no és necessari la presentació de cap sol·licitud addicional de manera que l'aplicació de l'exempció fiscal correspon a l'òrgan que estiga coneixent el recurs o la reclamació.

  ACCÉS Al FORMULARI ACÍ

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.