Comisiones Obreras del País Valenciano | 21 de noviembre de 2019

25N

Arturo Léon: “No acceptem una economia que base la seua competitivitat en baixos salaris”

  El secretari general de CCOO PV ha denunciat les resistències de la patronal a complir amb els compromisos de creixement salarial i de distribució de la riquesa. L'Informe de Léon al Consell Confederal, màxim òrgan entre congressos, ha sigut aprovat avui per 106 vots a favor i 1 abstenció. A més, s'ha triat Ofelia Vila com a nova síndica de l'afiliació, una figura independent per a tutelar els drets de les persones afiliades.

  15/10/2019.
  Intervenció del secretari general de CCOO PV, Arturo León

  Intervenció del secretari general de CCOO PV, Arturo León

  El secretari general de CCOO PV, Arturo Léon, ha advertit de les dificultats per a defensar el creixement dels salaris a mesura que l'economia entre en fase de ralentització o de destrucció de l'ocupació. Per tant, per a León és fonamental reforçar la negociació col·lectiva i fer complir l’AENC (que proposa un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals), perquè “els salaris no estan avançant conforme al que s’acordà, potser sí s'està més a prop en els convenis estatals però no en altres àmbits”.

  Per al dirigent sindical, Espanya ha d'abordar reformes estructurals per a reforçar el mercat de treball, modificar el nostre model productiu, garantir les pensions i impulsar la demanda interna. “No acceptem una economia que base la seua competitivitat en salaris baixos”, ha recalcat León, que ha lamentat que el mercat laboral al País Valencià seguisca caracteritzant-se per la debilitat i la precarietat, amb una taxa alta de temporalitat i un nivell molt alt d'atur de dones (quasi el 60 % del total) i de joves.

  Els sectors puntals econòmics del nostre territori no distribueixen la riquesa i l’activitat que generen, “roman molt allunyada del que definim com a treball decent”. Arturo León ha fet referència a les dades de la taxa AROPE, indicador del nivell de pobresa, que assenyalen que quatre de les comarques amb major taxa de pobresa del país es concentren a la província d'Alacant.

  El secretari general de CCOO PV ha realitzat un repàs de la conflictivitat laboral que hi ha, que esdevé de les resistències de la patronal a complir amb els compromisos salarials, “en definitiva, a redistribuir els beneficis obtinguts en aquests anys”. A manera d'exemple, ha esmentat els períodes de consulta oberts en els ERO de Solvia, Gaes, Marionnaud; els impagaments en el sector de la infància; els bloquejos en els convenis de residències privades, dependència, hostaleria de València i Castelló o els conflictes que actualment s'estan negociant en els convenis de metall i plàstic a Castelló i tintoreries i bugaderies d'Alacant.

  Respecte al diàleg social, León ha destacat com a prioritària la creació de l'Observatori del Treball Decent i la negociació del Decret que desenvolupe les clàusules laborals en la contractació pública. D'altra banda, el sindicat explorarà la possibilitat d'obrir una mesa de negociació bipartida amb UGT-PV i la CEV, amb la finalitat d'aconseguir un acord de matèries concretes.

  Balanç i compte de resultats 2018

  Joan Calatayud, secretari de Finances de CCOO PV, presenta al Consell Confederal el balanç auditat, que dona unes pèrdues de 480.634,85 euros, d'un compte de resultats de 13.754.097,57 euros. Atribueix aquest desfasament al fet d'haver inclòs les provisions pel tancament de la fundació d'atenció a persones migrants CITMI, així com a les minoracions del projecte europeu tèxtil FEAG. Les despeses en serveis exteriors s'han incrementat pel que fa al que s’ha pressupostat i també en personal, a causa sobretot als nous contractes del desenvolupament organitzatiu que s'han realitzat per a reforçar les eleccions sindicals.

  En la part d'ingressos, destaca l'increment de les quotes de l'afiliació en 400.000 euros més que l'any anterior, d'algunes subvencions públiques i l'estabilització de la facturació de serveis jurídics. “Des de 2014 realitzem l'ajust estructural i ara ja ens movem en xifres més properes als ingressos percebuts”, ha assegurat Calatayud. Com a reptes de futur ha apuntat la necessitat de millorar de la tresoreria, molt tensionada pels impagaments de l'Administració, la facturació neta de serveis jurídics que continua amb una tendència negativa, així com l'increment en cost de personal fruit de la signatura del nou Conveni col·lectiu.

  Eleccions sindicals

  CCOO PV guanya les eleccions sindicals amb un diferencial de 692, una vegada tancat el tercer trimestre de 2019, respecte a la segona força. Respecte al mes de setembre de l'any anterior s'han realitzat 3.582 processos electorals, dels quals 3.075 són renovacions i 507 processos nous. El 60 % de la nostra representació és masculina davant del 40 % que és femenina, encara que aquestes dades milloren en les federacions amb sectors més feminitzats com ara Sanitat, Ensenyament i Serveis. El 44 % està en el tram d'edat de 46-60, i el 41 % en el de 31-45 anys. Segons òrgans de representació, CCOO PV guanya en les empreses de menys 49 en plantilla, i també en les d'entre 50 i 250, però no millora resultats en les de més de 250 treballadors i treballadores. De la totalitat de delegats i delegades triats en aquest període de concentració, el 51 % en són nous.

  Afiliació

  Una vegada tancat el tercer trimestre de 2019, hi ha 103.444 persones afiliades a CCOO PV, així se supera l'objectiu marcat en el Pla de treball. El 54 % en són homes i el 46 % dones, amb un major creixement afiliatiu. La població migrant representa quasi el 5 % del total i manté la seua tendència positiva. En relació a l'edat, prop del 5 % en són menors de 30 i la mitjana n’és superior als 50 anys, “per la qual cosa es fa necessari impulsar l'afiliació entre la gent més jove”, ha assegurat la responsable de l'àrea, Mila Cano. La causa principal per a afiliar-s’hi segueix sent l'assessorament sindical, però hem de posar en valor l'increment en quasi 2.000 persones per la realització de cursos de formació i per la preparació d'oposicions a través de la nostra fundació FOREM.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.