Comisiones Obreras del País Valenciano | 18 de agosto de 2019

CAMPANYA SMI

CCOO exigirà a Conselleria la convocatòria l’any 2020 de les vacants docents desertes de 22 especialitats

  • Almenys 426 vacants quedaran desertes en el procediment de concurs oposició de cossos docents.

La Federació d'Ensenyament de CCOO PV està analitzant el procediment d’oposició, per tal de proposar millores a aplicar l’any 2020. Una vegada acabada la primera fase (prova teòrica més pràctica) ja sabem que almenys 426 vacants de 22 especialitats quedaran desertes (de les 4.616 de 57 especialitats convocades). En podrien ser més si en la segona fase (programació més unitat didàctica) alguna persona més queda fora del procediment en especialitats on la ràtio aspirant/plaça està prop de l’1.

12/07/2019.
Oposicions.

Oposicions.

La FE CCOO PV considera que el procediment de concurs oposició és la manera de transformar ocupació precària en estable, per la qual cosa sempre considera una mala notícia l’existència de places desertes.

La FE CCOO PV exigirà a Conselleria la inclusió de les places desertes en la convocatòria de 2020, on la majoria de les especialitats convocades enguany tornen a ser convocades. Demanarem també l’anàlisi del procediment i proposarem mesures per a evitar un percentatge gran de places sense cobrir. Demanarem, entre d’altres mesures, l’anàlisi dels criteris de correcció i d’avaluació, per adaptar-los millor a les proves si escau, la publicació amb més anticipació d’aqueixos criteris, així com la publicació de les rúbriques associades, i la valoració de nou de quines especialitats podrien augmentar el nombre de vacants convocades.

La FE CCOO PV, com a part de l’estudi del procediment que està fent, ha analitzat amb especial interés les dades de vacants desertes, que seran almenys les de la taula següent, en què tenim el nombre mínim de vacants desertes per especialitat i el seu percentatge respecte a les convocades (una vegada sumat el nombre de vacants de torns de diversitat funcional al torn lliure):

Accés a la taula de vacants desertes.

La FE CCOO PV considera que hem d’analitzar els casos de matemàtiques i valencià de secundària. Entre les dues especialitats sumen 269 de les 426 vacants desertes. Veiem com les places desertes de la resta d’especialitats representen el 4,07 % de les convocades, però si afegim eixes dues especialitats el total és del 9,23 %. La FE CCOO PV demanarà a Conselleria un estudi concret dels criteris d’avaluació en el cas d’aqueixes dues especialitats.

Per poder tindre dades amb què valorar el resultat d’aquesta convocatòria, la FE CCOO PV ha estudiat també les dades de la convocatòria de 2018, amb el mateix model i en el mateix context d’oferta massiva, en els territoris en què van ser convocades especialitats dels mateixos cossos.

18 comunitats autònomes van oferir vacants d’aquestos cossos l’any 2018. Un total de 18.805 vacants de les quals 1.984 (el 10,6 %) van quedar desertes, amb oscil·lacions entre territoris des de l’1,3 % de La Rioja fins al 30,2 % de Navarra. En aqueix context podem valorar que el que ha ocorregut al País Valencià l’any 2019 està dins de la mitjana encara que l’FE CCOO PV demana canvis en el procediment que facen arribar al nombre de places desertes al 0 %. Hem d’assenyalar que les dades, tret de les especialitats de matemàtiques i valencià, situarien aquesta convocatòria entre les millors de l’Estat quant a places vacants.

La FE CCOO PV ha habilitat el correu CCOOtajuda@pv.ccoo.es d’atenció i de suport a totes les persones que participen en el procediment, siga com a aspirants, siga com a membres de tribunals i comissions.

Documentación asociada
Documentación asociada

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.