Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de septiembre de 2019

CAMPANYA SMI

CCOO PV signa el Conveni col·lectiu del seu personal

  S'acorda un nou sistema de classificació, complements retributius, l'engegada de la carrera professional, major flexibilitat horària per facilitar la conciliació, l'ampliació dels permisos retribuïts, més dies de vacances i una reducció del còmput anual de jornada.

  11/06/2019.
  CCOO PV signa el Conveni col·lectiu del seu personal.

  CCOO PV signa el Conveni col·lectiu del seu personal.

  La Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu, que estava en ultraactivitat des de 2012, ha arribat a un acord satisfactori per a ambdues parts. El text arreplega un nou sistema de classificació professional que normalitza situacions arrossegades des de fa anys, que estableix quatre grups: I.-Administració, II.-Administració, III.-Cos tècnic i IV.-Cos tècnic especialitzat, sobre la base de les principals funcions i tasques que exerceixen. S'afigen tres nous complements retributius: de coordinació, de disponibilitat i per assistència al Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC).

  Així mateix, regula un sistema de carrera professional sobre la base de la millora formativa i de qualitat del treball amb l'objecte d'incrementar la motivació del personal. Per les limitacions actuals de recursos econòmics, es deixa tancat el grau 1 amb una quantia de 1.000 euros anuals, però de pagament fraccionat en quatre anys, que s'iniciarà l'1 de gener de 2022. Per al personal de major salari, el Grup IV, el reconeixement no serà econòmic, sinó formatiu especialitzat, en una doble via, la tècnica i la sindical.

  Es redueix el còmput anual de la jornada, que passa de 1.620 a 1.612 hores. S'augmenta un dia de vacances, abans eren 23 dies laborals i ara en seran 24. També s'incrementen els dies d'assumptes propis, de dos a quatre. S'incorpora la flexibilitat en 1 hora en l'entrada i en l'eixida, segons l'horari base d'aplicació en cada seu, per a aquelles persones que no tinguen ja pactada prèviament la seua jornada. Es produirà una revisió a IPC real de les taules salarials de 2021. També s'incrementa la pòlissa d'assegurança col·lectiva d'accident o de malaltia.

  La jornada intensiva s'amplia en el període estival, comença l'última setmana completa del mes de juny fins a la primera setmana completa del mes de setembre. Es podrà establir sempre salvaguardant la prestació de serveis i amb els criteris que s'acorden entre les parts. El format de jornada continuada serà preferentment de matins, i es pot acordar qualsevol altre que facilite la seua execució.

  Permisos retribuïts

  Quatre dies laborables (abans n’eren tres), per a familiars de 1r grau de consanguinitat o d’afinitat i parella de fet, en els casos de defunció, d’accident o de malaltia greu, d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessite repòs domiciliari.Tres dies laborables (abans n’eren dos) per naixement de fills o filles, adopció o acolliment preadoptiu, permanent o simple.Dos dies naturals per trasllat de domicili habitual (abans n’era 1).

  Es prioritzarà la contractació de dones en aquells llocs de treball on estiguen subrepresentades, tenint present sempre el principi d'igualtat de mèrits, circumstància que s'arreplegarà en la mateixa convocatòria. A més, per seguir avançant en mesures d'igualtat i reduir les bretxes de gènere, està prevista l'actualització del Pla d'igualtat de CCOO PV a través d'una comissió paritària.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.