Comisiones Obreras del País Valenciano | 17 de julio de 2019

CAMPANYA SMI

L’enfocament de gènere en la negociació col·lectiva de la Comunitat Valenciana

  • Anàlisi amb perspectiva de gènere en 106 convenis que afecten 676.077 persones.
  • Seu de la CEV [c/Hernán Cortés , 4, València]

El secretari d'Acció Sindical de CCOO PV, Daniel Patiño, participà en una taula rodona sobre 'La negociació col·lectiva com a instrument per aconseguir la igualtat efectiva en l'àmbit laboral. Obstacles i reptes', en el marc de la presentació de l'Estudi sobre l'enfocament de gènere en la negociació col·lectiva valenciana.

26/03/2019.
Taula rodona sobre 'La negociació col·lectiva com a instrument per aconseguir la igualtat efectiva en l'àmbit laboral'.

Taula rodona sobre 'La negociació col·lectiva com a instrument per aconseguir la igualtat efectiva en l'àmbit laboral'.

La seu de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana va acollir aquest dimarts el Fòrum d'Igualtat de Gènere en la Negociació Col·lectiva a la Comunitat Valenciana, organitzat conjuntament amb la Generalitat Valenciana.

L'objectiu era obtenir un coneixement exhaustiu del tractament de la perspectiva de gènere en els convenis col·lectius d'aplicació sectorial i territorial a la Comunitat Valenciana; reconéixer l'estat de situació i reorientar les estratègies a aquest efecte, i dissenyar un Pla per a promoure la igualtat de gènere en la negociació col·lectiva a aquesta Comunitat.

En el fòrum es varen presentar els resultats de l'anàlisi comparada i el treball de consultes als agents de la negociació, administracions públiques de la Comunitat Valenciana i persones expertes. El programa va incloure una taula rodona, en la qual participa el sindicat, on es reflexionà sobre la visió estratègica de la incorporació plena de la perspectiva de gènere en la negociació col·lectiva i s'identificaren idees, accions i mitjans per a aconseguir la plena igualtat de gènere en la negociació col·lectiva i la realitat empresarial.

L'Estudi és fruit d'un acord aconseguit en el Consell Tripartit i ha sigut elaborat per Key Executive, en col·laboració amb els agents socials i econòmics, mitjançant entrevistes, focus groups i anàlisi documental de convenis.

Es tracta d'un abordatge complet amb perspectiva de gènere sobre l'estat de la negociació col·lectiva, a partir d'una extensa anàlisi dels convenis col·lectius d'àmbit sectorial. La vigència s'estén entre l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2018 i els 106 convenis col·lectius analitzats afecten una població treballadora de 676.077 persones.

En l'Estudi s'analitzen les clàusules arreplegades en matèria d'igualtat entre dones i homes en aspectes tan importants com les condicions d'accés a l'ocupació (contractació), classificació professional, retribució salarial, horari i jornada, salut laboral i conciliació de la vida personal i laboral, així com protecció davant de la violència de gènere.

Si bé és cert que, des de l'entrada en vigor de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, s'han produït avanços significatius, no és menys cert que les successives reformes laborals de 2010 i 2012 han ocasionat greus perjudicis a la negociació col·lectiva en particular i a les condicions de treball en general. En concret, la nostra inacceptable bretxa salarial, tal com es posava de manifest en l'Informe presentat per CCOO PV el passat 22 de febrer, equivalent al 22,5 % dels salaris entre homes i dones.

El secretari d'Acció Sindical de CCOO PV recordà que “en aquest informe, el sindicat posava de manifest que la negociació col·lectiva ha d'avançar en tot el seu potencial com a mecanisme de garantia de drets de les persones treballadores, especialment en el principi d'igualtat de retribució per treballs d'igual valor”. Sobre aquest tema, Comissions Obreres proposa nombroses recomanacions en les meses negociadores en la línia prevista en el III i IV Acord estatal de negociació col·lectiva.

“Considerem l'Estudi una eina molt poderosa per a traslladar a les meses de negociació sectorials les propostes arreplegades, perquè s'enriquisca la negociació col·lectiva davant les mancances que hi ha en l'actualitat i afrontar els nous reptes tecnològics i digitals” conclou Patiño.

Programa del fòrum

16:30 h. Benvinguda i presentació Mónica Oltra, vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i Salvador Navarro, president de la CEV.

17:00 h. ‘Pla per a promoure la igualtat de gènere en la NC de la Comunitat Valenciana’

Informe jurídic tractament de l'enfocament de gènere en la negociació col·lectiva Arturo Cerveró, director Relaciones Laborals de CEV. Conclusions propostes i línies d'actuació Anabel Morraja i José Luis Carlés, sòcia directora i consultor sènior de Key Executive.

18:00 h. Bones pràctiques

Comunitat Valenciana: Guillermina Cano, CONSUM.

Àmbit estatal: Egoitz Begoña, soci d'Analistas de Relaciones Industriales (ARINSA).

18:45 h. Taula rodona: ‘La negociació col·lectiva com a instrument per a aconseguir la igualtat efectiva en àmbit laboral. Obstacles i reptes’.

Modera: José Luis Carlés, consultor sènior de Key Executive.

Gemma Fabregat, professora titular de la UV.

M. Eugenia Gómez de la Flor, EVAP.

Egoitz Begoña, ARINSA.

Guillermina Cano, Consum.

Pilar Mora, secretària d’Ocupació i Igualtat UGT-PV.

Daniel Patiño, secretari d’Acció Sindical CCOO PV.

Arturo Cerveró, director de Relacions Laborals CEV.

Documentación asociada
Documentación asociada

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.