Comisiones Obreras del País Valenciano | 21 de septiembre de 2019

CAMPANYA SMI

CCOO PV presenta la campanya ‘Defensa la teua postura’ per millorar la salut laboral de les treballadores valencianes

  El sindicat denuncia la deficiència d'avaluacions de riscos laborals amb perspectiva de gènere al País Valencià. L'acció sindical derivada es concreta en una campanya de sis mesos que inclou jornades multidisciplinàries i publicacions sobre riscos específics, que detallen drets reconeguts i recursos per a defensar-los.

  21/06/2018.
  Mila Cano y Daniel Patiño presentan el cartel de la campaña #DefiendeTuPostura

  Mila Cano y Daniel Patiño presentan el cartel de la campaña #DefiendeTuPostura

  La campaña se enmarca en la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020, para fomentar la cultura preventiva y potenciar la información individual y la defensa colectiva del derecho a trabajar en condiciones seguras y entornos saludables. La campanya s'emmarca en l'Estratègia valenciana de seguretat, salut i benestar laboral 2017-2020, per fomentar la cultura preventiva i potenciar la informació individual i la defensa col·lectiva del dret a treballar en condicions segures i entorns saludables.

  Mila Cano, secretària de Política Electoral, Afiliació i Serveis, ha presentat la iniciativa com a resposta a la mancança de cultura preventiva detectada en l'anàlisi realitzada pel sindicat sobre la situació de la salut laboral de les treballadores al País Valencià.

  La campanya concreta les propostes per a situar en el centre de l'acció sindical les necessitats detectades i es desenvoluparà en tres fases en les quals es difondran publicacions a l'afiliació i als delegats i de delegades de prevenció, jornades de sensibilització i capacitació sobre els riscos específics.

  El lema proactiu ‘Defensa la teua postura’ és una crida a reclamar avaluacions i intervencions pertinents a les situacions intransferibles d'embaràs i de lactància, i davant dels riscos ergonòmics / musculoesquelètics, la mobilitat laboral, els riscos psicosocials que afecten les dones treballadores i una última fase de protocols d'actuació i de clàusules de bones pràctiques en la negociació col·lectiva a tenir en compte en els convenis.

  La primera de les accions previstes inclou la realització de dues jornades informatives a València (22 de juny) i Castelló (27 de juny) amb presència de tots els agents que intervenen en els processos de prevenció: Inspecció de Treball, administració, mútues i serveis de prevenció i la publicació de fullets i una guia específica sobre els riscos en el període d'embaràs i de lactància.

  Daniel Patiño, secretari d'Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient ha posat xifres a aquesta mancança d'avaluació amb perspectiva a partir de les dades oficials publicades per la Seguretat Social. L'any 2017 es van iniciar al País Valencià 8.454 processos de risc per a l'embaràs (inherents al lloc de treball i davant la impossibilitat d'adaptació, de reubicació…) una dada cridanera que representa tan sols un terç del total de les prestacions per maternitat.

  Al seu judici, la durada mitjana, inferior a tres mesos, també mostra una demora interessada i econòmicament quantificada per part de les mútues, amb el consegüent impacte per a la Seguretat Social, que acaba assumint la majoria de les baixes com a malaltia comuna.

  La dada sobre el nombre de prestacions per risc durant el període de lactància és encara més cridaner, a tot el País Valencià només 44 dones l'han gaudit en tot 2017, i encara que la durada mitjana haja sigut de 149 dies, representa un cost anecdòtic.

  Segons Patiño, hi ha diverses causes probables d'aquestes anomalies estadístiques, però en destaca tres. La primera és la major vulnerabilitat davant la precarietat laboral de les dones, que es veuen forçades a seguir treballant en condicions insegures.

  La segona és una deficiència en les avaluacions prèvies dels llocs de treball, en previsió que poden ser ocupats per dones embarassades o en període de lactància, “que no són malalties, sinó situacions previstes i protegides per la normativa”.

  La responsabilitat de les entitats col·laboradores resulta evident quan de 24.197 prestacions de maternitat, han sigut precedides únicament per 8.454 prestacions de risc durant l'embaràs. Resulta recurrent pensar que moltes d'elles han acudit a processos d'incapacitat temporal com a manera d’elusió del risc, i en un percentatge menor, a l'adaptació del mateix mitjançant mesures preventives.

  La tercera és el desconeixement dels drets i de les eines per a defensar-los, “aquesta campanya apunta a les tres” ha afirmat.

  La primera de les jornades previstes en la campanya ‘Protecció del risc durant l'embaràs i la lactància’ es realitzarà aquest divendres 22 de juny a les 10 hores, en la sala d'actes de la seu de CCOO PV [pl. Nàpols i Sicília, 5, València].

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.