Comisiones Obreras del País Valenciano | 19 de junio de 2019

CAMPANYA SMI

València recupera ocupació amb gran desigualtat en edat i gènere

  Un informe de CCOO PV sobre l'ocupació en la ciutat, constata que València encara no ha recuperat els nivells d'ocupació de fa una dècada, malgrat la milloria lleu dels últims tres anys. El sindicat denuncia la precarització de les condicions de treball, que han facilitat les últimes reformes laborals, i posa l'accent en l'atur de llarga durada (més del 47 %).

  31/12/2018.
  València

  València

  CCOO PV ha realitzat un estudi sobre l'ocupació en la ciutat, en el marc del VI Pacte per l'ocupació de la ciutat de València. L'informe conclou que encara no s'han recuperat els nivells d'ocupació de fa una dècada, quan es va iniciar la crisi econòmica. Si aleshores el nombre d'ocupades arribava a les 380.300 persones, actualment (dades del 2n trimestre de 2018), se situa en 331.400 persones.

  El període comparat dels tres últims anys, ens dona xifres d'increment de 31.000 noves ocupacions, que es distribueixen principalment entre el sexe masculí (24.700 dels nous llocs de treball són ocupats per homes i 6.300 ocupats per dones). Per edats, les persones menys beneficiades són les que tenen entre 30 i 54 anys, sobretot dones, que han perdut 10.700 llocs de treball. Això demostra la necessitat de reforçar les polítiques públiques destinades a la conciliació i la coresponsabilitat.

  Pèrdua d'ocupació pública

  La recuperació de l'ocupació de l'últim trienni s'ha produït fonamentalment en el treball assalariat del sector privat, que aglutina els 30.500 nous llocs creats. En aquest període, el sector públic ha vist desaparéixer unes 5.000 ocupacions que no han sigut amortitzades. Aquesta pèrdua d'ocupació pública afecta totes les administracions, especialment la local on, segons dades de l’EPA, s'ha passat de 6.300 a 4.300 treballadors i treballadores, la qual cosa implica una reducció de 2.000 ocupacions i una caiguda de l'ocupació del 31,7 %. D'altra banda, el treball per compte propi també ha crescut durant els últims tres anys en uns 2.724 afiliats al règim d'autònoms de la Seguretat Social.

  La recuperació de l'ocupació a la ciutat de València s'està produint fonamentalment en el sector serveis, on s'han creat uns 27.000 nous llocs de treball dels 31.000 generats. Aquests s'han concentrat sobretot en les activitats financeres i d'assegurances i activitats immobiliàries (amb 5.800 nous treballs), en les activitats sanitàries i de serveis socials (amb 6.800 noves ocupacions), el transport i magatzematge (5.500 noves ocupacions) i activitats administratives i serveis auxiliars (5.200 ocupacions noves). En termes relatius, és la construcció la que més creix amb un increment del 25,2 % en l'últim trienni (3.300 nous treballs).

  Atur de llarga durada

  La taxa d'atur de la ciutat de València se situa en el 15,6 %; la dels homes és del 14,1 % i la de les dones del 17,3 %. De les 61.200 persones en situació d’atur, el 53 % es troba en atur des de fa més d'un any i el 42 % no té treball des de fa més de dos anys. Per tant, no perceben cap tipus de prestació contributiva. Es tracta de persones en atur de llarga durada que veuen minvades les seues expectatives d'inserció en el mercat de treball, per la qual cosa seria important realitzar programes destinats a la seua orientació, qualificació i inserció en el mercat laboral.

  Per sectors, els treballadors i les treballadores procedents del sector serveis són qui aglutinen un major percentatge d’atur (un 76 %, 42.182 persones aturades).

  La taxa de temporalitat és del 24,6 %, per sota dels valors de la província (que se situa en el 28,5 %). En els últims tres anys s'ha incrementat el moviment laboral amb 25.500 contractes més, però aquest increment és major en la contractació temporal que en la indefinida. Un efecte més de les últimes reformes laborals que ha potenciat la contractació temporal i la precarietat, facilitant i abaratint el procediment de l'acomiadament.

  CCOO PV destaca els traumàtics efectes de les últimes reformes laborals sobre l'ocupació valenciana, que ha incentivat la seua precarització, unit a les polítiques d'austeritat que han comportat la retallada dels serveis públics i la destrucció de llocs de treball en aquest sector.

  El sindicat censura a més els efectes negatius que la Llei d'hisendes locals ha tingut en la destrucció d'ocupació pública en l'Administració local, cosa que ha impedit la contractació de personal en aquells llocs de treball que quedaven vacants per jubilacions i baixes. És vital, per tant, recuperar el volum d'ocupació pública ja que l'envelliment de les plantilles va en augment. Si no es renoven plantilles en pocs anys podria haver-hi molts serveis públics a prop del col·lapse per falta de personal. A més de ser necessària una estabilització major en l'ocupació, ja que l'excessiva rotació d'entrada i eixida en el mercat de treball comporta l'increment de la desigualtat social.

  Per tant, encara que es reconeixen els avanços lleus en la situació socioeconòmica de la ciutat, s'ha de seguir treballant per transformar el model productiu capaç de generar treball decent i revertir les reformes laborals amb greus conseqüències sobre l'ocupació, que permeta avançar en igualtat, a promocionar l'ocupació de la joventut i a facilitar desenvolupar els projectes de vida.

  Documentación asociada
  Documentación asociada

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.