Implantació de la Llei de dependència al País Valencià

  La minoració de la ‘llista d'espera’ en 23.250 persones des del principi de legislatura ha permés elevar el nombre de beneficiàries a la major xifra de la història al País Valencià, molt per sobre de la mitjana estatal. No obstant això, 22.903 persones en situació de dependència segueixen a l'espera. El sindicat urgeix a assumir la responsabilitat patrimonial i reclama finançament adequat.

  09/07/2018.
  Detalle del cartel del 11 aniversario de la Ley de Atención a la Dependencia

  Detalle del cartel del 11 aniversario de la Ley de Atención a la Dependencia

  La Secretaria de Política Social de CCOO PV ha elaborat un informe que té com a objectiu fer un seguiment del desenvolupament actual en el nostre àmbit territorial de la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

  Actualment, el Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) atén al País Valencià un total 65.079 persones, que tenen reconeguda una prestació. No obstant això, segons dades de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 22.903 persones segueixen en llista d'espera. Aquesta ‘llista d'espera’, estaria composta no solament pel nombre de persones valorades i que encara no estan rebent la prestació, sinó també per aquelles que segueixen pendents de valoració.

  D'altra banda, un dels majors problemes en la implantació de la Llei segueix sent els encara dilatats temps de resolució. És crucial que el Govern valencià pose totes les seues energies a agilitar la tramitació dels expedients per evitar situacions de sofriment i indefensió a les persones dependents i als seus familiars.

  L'informe destaca que “ens trobem en un moment molt incipient per valorar el que està comportant el procés emprés per la Conselleria de descentralització de la valoració de la Dependència en els ajuntaments, però ja és possible assenyalar que els resultats quant a la reducció de la “llista d'espera” estan sent positius, així com la dotació de més personal als municipis per a aquesta tasca, que està contribuint a la millora del procés”.

  L'estudi també analitza el tipus d'atenció que reben les persones en situació de dependència. La base del creixement de la cobertura adquirida són les prestacions econòmiques, la qual cosa genera una falta de professionalització en el sector, així com una limitació en la creació d'ocupació i qualitat i intensitat de l'atenció rebuda.

  Una qüestió pendent de resoldre per part de la Generalitat, i que s'ha d'abordar amb caràcter urgent, és el pagament del deute pel procediment de reclamació de la responsabilitat patrimonial. Són moltes les persones que segueixen a l’espera de percebre una reparació del dany causat als seus familiars pel retard en la resolució de l'expedient, ja que van morir sense poder cobrar la prestació a la qual tenien dret.

  És imprescindible garantir l'atenció i habilitar instruments pressupostaris que possibiliten augmentar el finançament, tan estatal com autonòmic. No és admissible que la nostra comunitat sols reba de l'Estat un 12,9 % de despesa pública, mentre que la Generalitat Valenciana s'ha de fer càrrec de l'altre 87,1 %, a pesar que la Llei preveu que la inversió estatal ha de ser d'un 50 %. Per tot això, CCOO PV insta als diferents governs a realitzar els canvis necessaris per a assegurar els recursos que determinen la plena implantació de la Llei.

  Esta web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación. Si continúa navegando está dando su consentimiento para su aceptación y nuestra politica de cookies, haga click aqui para más información y ver cómo desactivarlas.